FOOD INSPIRATION

Happy cosy Sunday to you guys, when I’m writing I’m still sitting at my new dinnertable and looking at the snow. Yes with some christmas music in the background. 

Gelukkige knusse zondag gewenst, terwijl ik dit schrijf zit ik nog steeds aan mijn nieuwe eettafel en kijk ik naar de vallende sneeuw. Jaaa met wat kerstmuziek op de achtergrond.

8cd1c80e-9c6c-402e-bc7a-a795a19fbf7b

I live together with my lovely boyfriend for almost 5 weeks in our new house and it’s almost christmas and almost 2018! This time of the year I love to stay inside and love to cook new things. Also I’m reflecting a lot about the last year.

Ik woon met mijn lieve vriend bijna vijf weken in ons nieuwe huis en het is alweer bijna kerst en 2018! Rond dit tijdstip van het jaar houd ik ervan om binnen te blijven en nieuwe dingen te koken & ik ben dan ook aan het reflecteren over het afgelopen jaar. 

eec974a5-13a0-43e3-a069-b37adab4437c

I love our home, but now I have to think WHAT ARE WE GOING TO EAT TODAY. Because I want to cook more at home and skip more dinner outside and I have the whole kitchen for myself (yes I share it sometimes with my boyfriend). Reasons enough to cook right.

Ik houd van ons huisje, maar ik deal nu elke dag met de vraag: WAT GAAN WE VANDAAG ETEN? Omdat ik vanaf nu meer thuis wil koken, minder uiteten wil en een hele keuken voor mijzelf heb (ja ik deel het ook soms met mijn vriendje). Genoeg redenen om te koken dus. 

ed1fc0e4-76cc-4197-b54f-8cd61b9107ae

Anyway I want to share with you where I get my inspiration from:
Trouwens ik wil met jou delen waar ik mijn inspiratie vandaag haal:

Youtube Youtube Youtube, yes I now have unlimited internet so I look for cooking video’s from vloggers. Should I start a Youtube channel with food inspiration? Years ago I got my inspiration from 24 Kitchen, but nowadays I watch only Netflix on my tv hihi.

Youtube Youtube Youtube: Ja ik heb nu onbeperkt internet, dus ik kijk veel kook video’s van vloggers. Zal ik ook een Youtube kanaal beginnen over eten? Jaren geleden haalde ik mijn inspiratie van 24 Kitchen, maar tegenwoordig kijk ik alleen nog naar Netflix op mijn tv.  

My cook books I love my books and the most of  all, my cooking books. I get them as a gift or I just buy them at AKO or another bookstore. Today I will show a recipe on the picture of the book from Rens Kroes. Love her.

d3ec97f3-6918-4cb5-a4f9-4d92330f9ad0

Mijn kookboeken: Ik houd van mijn boeken en het meeste van mijn kookboeken. Ik krijg ze als cadeau of ik koop ze bij de AKO of een andere boekenwinkel. Vandaag zal ik een recept op de foto met jullie delen uit een boek van Rens Kroes. Love her.

72b0bf7c-9f33-4971-b10f-7a48498fc082

Library I love to spend time in the library to study, but also to get some inspiration from books. It’s also cheaper than spending money on books. Last friday I spent some time in the beautiful library in Amsterdam OBA and if you make connection with their wifi, you can download the app from http://www.pressreader.com you get your favo magazine on your phone. I did download Women’s Health, I love that magazine so much, also for healthy food inspiration.

Bibliotheek Ik houd ervan om tijd door te brengen in de bibliotheek om te studeren en inspiratie op te doen uit boeken. Het is ook goedkoper dan geld uitgeven aan boeken. Afgelopen vrijdag heb ik tijd doorgebracht in de mooie bibliotheek in Amsterdam OBA. Als je verbinding maakt met de wifi daar, kan je de app van http://www.pressreader.com downloaden en je favo magazine downloaden op je telefoon. Ik heb Women’s Health gedownload, ik houd zo van dat magazine, ook voor de gezonde food inspiration.

Allerhande Allerhande is a magazine from our foodmarket nearby. Everytime I see this magazine, I pick one and read it at home.

Allerhande Allerhande is een tijdschrift van de supermarkt (Albert Heijn). Elke keer als ik er eentje zie, pak ik er eentje en lees ik het thuis.

28ea5e50-0def-4c74-a06a-901fb83a98e6

Budget Sometimes my low budget inspired me, so I just look for food with discounts and make something with that or just leftovers.

Budget Soms word ik geïnspireerd door mijn lage budget, dan kijk ik naar eten in de aanbieding en maak daar iets van of gewoon van overgebleven eten.

9e84605f-1d00-42d6-ad21-55f13540de06

 

 

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s